Cultuureducatie in cijfers

Rijnbrink Cultuureducatie en de provincie Overijssel werken nauw samen aan goede cultuureducatie.

    • Met de regeling Cultuur aan de Basis 2.0 gaat er jaarlijks €1.225.165,- naar  cultuureducatie in Overijssel. De 61.866 leerlingen uit het primair onderwijs en het (voorgezet) speciaal onderwijs profiteren hiervan.
    • Met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is er in de eerste beleidsperiodes €3.781.224,- geïnvesteerd in cultuureducatie voor deze leerlingen.

De derde CmK-periode is in volle gang!

  • Ook de 36.045 leerlingen op de 64 voorgezet onderwijs scholen kunnen sinds CmK-III deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit.
Meer weten?
Klik dan op een van de gemeenten
Kaart CBS