Almelo

Gemeente Almelo

Terug naar overzicht

Cultuurcoach

Erika Bijlsma

Kaliber Kunstenschool

Beleidsadviseur

Peter van Heteren

Gemeente Almelo

Wethouder

Jan Martin van Rees

Gemeente Almelo

Cultuur aan de Basis (CaB 2.0)

Totaal: 168065,–
100% van de scholen neemt deel aan deze regeling.
Uren cultuurcoach: 16 uur.

Staffel Plus iDe staffel is in deze berekening gebaseerd op de middelen en de intentie voor 16u cultuurcoach. Lees verder

Bijdrage per leerling totaal €

Bijdrage gemeente: € 18.19
Bijdrage school: € 7.50

Demografie

In de gemeente Almelo zitten scholen:
24 scholen voor primair onderwijs
8 scholen voor speciaal onderwijs
12 scholen voor voortgezet onderwijs i In de berekening van de CaB gelden zijn de leerlingenaantallen van het voortgezet onderwijs buiten beschouwing gelaten.

Aantal leerlingen per type onderwijs

Primair 5470
Speciaal 1072
Voortgezet 6190
0
2000
4000
6000

Deelname Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

In totaal heeft 94% van de scholen uit het primair onderwijs deelgenomen aan CmK. In het voortgezet onderwijs heeft 17% deelgenomen.

Klik voor de deelnemende scholen op de grafiek

Deelname CmK i De beleidsperiode van CmK-III loopt tot en met 2024.

CmK-I 34%
CmK-II 88%
CmK-III 19%
0%
25%
50%
75%
100%

Spoor 1

CmKI (2013-2016) Leerlijn(en) Aanbieder(s)
CmKII (2017-2020) Leerlijn(en) Aanbieder(s)
CmKIII (2021-2024) Leerlijn(en) Aanbieder(s)

Spoor 2

Niet eerder deelgenomen

CmK-I

×

CmK-II

×

CmK-III

×