Provincie

Cultuureducatie in Overijssel

De Provincie Overijssel vindt het belangrijk dat alle inwoners in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur. Voor sommigen betekent dat een eerste kennismaking met cultuur door een voorstelling of expositie te bekijken. Voor anderen dat ze zelf graag meedoen, hun eigen talenten ontdekken en daarin kunnen uitblinken.

Meedoen aan cultuur draagt bij aan de ontwikkeling van mensen en aan een sociale samenleving. Bovendien werk je ook aan belangrijke vaardigheden als creativiteit, kritisch denken en samenwerken.

Cultuureducatie begint op de basisschool. Of het nu gaat om regulier of een speciaal onderwijs. Ook in het voortgezet (speciaal) onderwijs verdient cultuureducatie een stevige plek.

Samen met gemeenten en scholen, en in partnerschap met Rijnbrink, maakt de provincie Overijssel zich sterk voor goed cultuuronderwijs. Via passende regelingen en advies en netwerkbijeenkomsten.

Op de website van de Provincie Overijssel lees je meer over cultuur in de provincie.

Primair onderwijs

Structureel cultuuronderwijs met financiële steun vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Bekijk

Voortgezet onderwijs

Start een proeftuin en laat leerlingen het antwoord vinden op hun eigen vragen

Bekijk

(Voortgezet) speciaal onderwijs

Cultuuronderwijs op maat voor jouw school in directe afstemming met Rijnbrink en cultuuraanbieders

Bekijk