Terug naar vorige pagina

Over ons

Provincie Overijssel en Rijnbrink werken samen aan de totstandkoming van duurzaam beleid op het gebied van cultuuronderwijs. Dat doen wij onder andere vanuit het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs (BKCO).

Rijnbrink

Rijnbrink wil bijdragen aan een vaardiger, creatiever en slimmer Overijssel en Gelderland. Wij zetten ons in deze provincies iedere dag met passie in om bij te dragen aan een klimaat waarin bibliotheken, taalhuizen, muziekverenigingen, scholen en cultuuraanbieders inwoners verrijken met taalvaardigheden, digitale vaardigheden of creatieve vaardigheden. Want hoe vaardiger we zijn als burger, hoe meer we zelf vorm kunnen geven aan ons leven. En dat is een belangrijke factor die het welzijn en geluk van mensen mede bepaalt!

Rijnbrink Cultuureducatie is partner voor cultuureducatie in Overijssel. Wij helpen scholen, gemeenten en cultuuraanbieders om kwalitatief goede cultuureducatie te realiseren.

Meer weten over cultuureducatie in Overijssel? Neem dan contact op met de adviseurs van Rijnbrink Cultuureducatie. Bezoek ook eens onze Facebook pagina.

Over CmK en de rol van Rijnbrink

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de provincie Overijssel vinden het erg belangrijk dat alle leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs toegang hebben tot kwalitatief goed cultuuronderwijs. Daarom stellen het ministerie en de provincie geld beschikbaar door middel van het programma CmK.  Voor 21 kleine en middelgrote gemeenten in Overijssel is Rijnbrink penvoerder van het programma. Dit betekent dat Rijnbrink het aanspreekpunt is voor alle scholen binnen dit gebied. Hoe we daar aan willen werken lees je in het projectplan CMK 2021-2024.

Provincie Overijssel

Als Provincie Overijssel vinden wij het belangrijk dat alle inwoners van Overijssel in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur. Wij stimuleren dat zij kennismaken met cultuur, meedoen, hun eigen mogelijkheden ontdekken en in hun talent kunnen uitblinken.
Meedoen aan cultuur draagt niet alleen bij aan de ontwikkeling van mensen en een sociale samenleving, maar ook aan het ontwikkelen van belangrijke vaardigheden als creativiteit, kritisch denken en samenwerken. Cultuureducatie begint op de basisschool. Samen met gemeenten en scholen maken wij ons sterk voor goed cultuuronderwijs in Overijssel.

 

Meer weten over BKCO?

Neem dan contact op met

Merel ten Elzen
Functie: Senior adviseur Cultuureducatie Rijnbrink
Telefoon: 06 23734798
E-mail: Merel.tenelzen@rijnbrink.nl

of met

Willem van Bruggen
Functie: Beleidsadviseur Cultuur provincie Overijssel
Telefoon: 038 4997556 of 06 11263141
Email: w.v.bruggen@overijssel.nl

Adviseurs

Merel ten Elzen

Merel ten Elzen

Teamleider Cultuureducatie / Programmalijncoördinator

0623734798 Merel.tenelzen@rijnbrink.nl

Aandachtsgebieden: Onderzoek / VO / Pabo / ArtEZ en BIS kenniskringen / LPKC

Karin Klomp

Karin Klomp

Senior Adviseur Cultuureducatie

0612332641 Karin.Klomp@rijnbrink.nl

Aandachtsgebieden: Xpeditie Cultuureducatie / ICC-ers / cultuurparticipatie / leergemeenschappen / informatiebijeenkomsten

Elin Groot Rouwen

Elin Groot Rouwen

Adviseur Cultuureducatie / Hovenier Proeftuin Overijssel

0683983520 elin.grootrouwen@rijnbrink.nl

Aandachtsgebieden: Voortgezet Onderwijs/ Proeftuin Overijssel / Proeftuin XL / Mediakunst / Over Cultuur

Adviseur voor: Gemeente Borne, Dinkelland, Haaksbergen, Losser, Oldenzaal & Tubbergen,

Jelle Verschuur

Jelle Verschuur

Adviseur cultuureducatie

0657421639 Jelle.verschuur@rijnbrink.nl

Aandachtsgebieden: Gemeenten / Deskundigheidsbevordering / Festivals VO / Cultuureducatiedashboard

Adviseur voor: Gemeente Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Twenterand & Zwartewaterland

Vera Martens

Vera Martens

Adviseur Cultuureducatie

0657482680 vera.martens@rijnbrink.nl

Aandachtsgebieden: Gemeenten / CmK / Deskundigheidsbevordering / Trots!

Adviseur voor: Gemeente Almelo, Hellendoorn, Hof van Twente, Raalte, Rijssen-Holten, Olst-Wijhe & Wierden

Kiki Vos de Wael

Kiki Vos de Wael

Hovenier Proeftuin Overijssel

kiki.vosdewael@rijnbrink.nl

Aandachtsgebieden: Voortgezet onderwijs / Proeftuin Overijssel

Cultuuronderwijs Overijssel
is een initiatief van
Rijnbrink Provincie Overijssel