Hardenberg

Gemeente Hardenberg

Terug naar overzicht

Cultuurcoach

Dia Oosterhuis-Pals & Leanne Kroes-Zwama

Kind en Cultuur & Culturele Commissie

Beleidsadviseur

Lummy Boer

Gemeente Hardenberg

Wethouder

Linda Verschuur-Otter

Gemeente Hardenberg

Cultuur aan de Basis (CaB 2.0)

Totaal: 77237,–
100% van de scholen neemt deel aan deze regeling.
Uren cultuurcoach: 9 uur.

Staffel Plus iDe staffel is in deze berekening gebaseerd op de middelen en de intentie voor 16u cultuurcoach. Lees verder

Bijdrage per leerling totaal €

Bijdrage gemeente: € 6.50
Bijdrage school: € 7.50

Demografie

In de gemeente Hardenberg zitten scholen:
36 scholen voor primair onderwijs
3 scholen voor speciaal onderwijs
7 scholen voor voortgezet onderwijs i In de berekening van de CaB gelden zijn de leerlingenaantallen van het voortgezet onderwijs buiten beschouwing gelaten.

Aantal leerlingen per type onderwijs

Primair 5365
Speciaal 325
Voortgezet 4008
0
2000
4000
6000

Deelname Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

In totaal heeft 100% van de scholen uit het primair onderwijs deelgenomen aan CmK. In het voortgezet onderwijs heeft 0% deelgenomen.

Klik voor de deelnemende scholen op de grafiek

Deelname CmK i De beleidsperiode van CmK-III loopt tot en met 2024.

CmK-I 33%
CmK-II 23%
CmK-III 15%
0%
25%
50%
75%
100%

Spoor 1

CmKI (2013-2016) Leerlijn(en) Aanbieder(s)
CmKII (2017-2020) Leerlijn(en) Aanbieder(s)
CmKIII (2021-2024) Leerlijn(en) Aanbieder(s)

Spoor 2

Niet eerder deelgenomen

CmK-I

×

CmK-II

×

CmK-III

×