Twenterand

Gemeente Twenterand

Terug naar overzicht

Cultuurcoach

Ria van der Wielen

Bibliotheek Twenterand

Beleidsadviseur

Gea van der Woude

Gemeente Twenterand

Wethouder

Roel Koster

Gemeente Twenterand

Cultuur aan de Basis (CaB 2.0)

Totaal: 32927,–
95% van de scholen neemt deel aan deze regeling.
Uren cultuurcoach: 16 uur.

Staffel Plus iDe staffel is in deze berekening gebaseerd op de middelen en de intentie voor 16u cultuurcoach. Lees verder

Bijdrage per leerling totaal €

Bijdrage gemeente: € 3.27
Bijdrage school: € 7.5

Demografie

In de gemeente Twenterand zitten scholen:
19 scholen voor primair onderwijs
1 school voor speciaal onderwijs
2 scholen voor voortgezet onderwijs i In de berekening van de CaB gelden zijn de leerlingenaantallen van het voortgezet onderwijs buiten beschouwing gelaten.

Aantal leerlingen per type onderwijs

Primair 2946
Speciaal 111
Voortgezet 1019
0
2000
4000
6000

Deelname Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

In totaal heeft 48% van de scholen uit het primair onderwijs deelgenomen aan CmK. In het voortgezet onderwijs heeft 50% deelgenomen.

Klik voor de deelnemende scholen op de grafiek

Deelname CmK i De beleidsperiode van CmK-III loopt tot en met 2024.

CmK-I 24%
CmK-II 24%
CmK-III 19%
0%
25%
50%
75%
100%

Spoor 1

CmKI (2013-2016) Leerlijn(en) Aanbieder(s)
CmKII (2017-2020) Leerlijn(en) Aanbieder(s)
CmKIII (2021-2024) Leerlijn(en) Aanbieder(s)

Spoor 2

Niet eerder deelgenomen

CmK-I

×

CmK-II

×

CmK-III

×