Gemeente Twenterand

Terug naar overzicht

Cultuurcoach

Vacature

Bibliotheek Twenterand

Beleidsadviseur

Gea van der Woude

Gemeente Twenterand

Wethouder

Roel Koster

Gemeente Twenterand

Cultuur aan de Basis (CaB 2.0)

Totaal: 32927,–
95% van de scholen neemt deel aan deze regeling.

Uren cultuurcoach: 16 uur.

Staffel Plus iDe staffel is in deze berekening gebaseerd op de middelen en de intentie voor 16u cultuurcoach. Lees verder

Bijdrage per leerling totaal €

Bijdrage gemeente: € 3.27
Bijdrage school: € 7.5
Bijdrage provincie: € 6

Demografie

In de gemeente Twenterand zitten scholen:
19 scholen voor primair onderwijs
1 school voor speciaal onderwijs
2 scholen voor voortgezet onderwijs i In de berekening van de CaB gelden zijn de leerlingenaantallen van het voortgezet onderwijs buiten beschouwing gelaten.

Aantal leerlingen per type onderwijs

Primair 2946
Speciaal 111
Voortgezet 1019
0
2000
4000
6000

Deelname Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

In totaal heeft van de scholen uit het primair onderwijs deelgenomen aan CmK. In het voortgezet onderwijs heeft 50% deelgenomen.

Klik voor de deelnemende scholen op de grafiek

Deelname CmK i De beleidsperiode van CmK-III loopt tot en met 2024.

CmK-I 24%
CmK-II 24%
CmK-III %
0%
25%
50%
75%
100%

Spoor 1

CmKIII (2021-2024)
CmKIII (2021-2024) Leerlijn(en) Aanbieder(s)
CmKII (2017-2020)
CmKII (2017-2020) Leerlijn(en) Aanbieder(s)
CmKI (2013-2016)
CmKI (2013-2016) Leerlijn(en) Aanbieder(s)

Spoor 2

Niet eerder deelgenomen

CmK-I

×

CmK-II

×

CmK-III

×