Gemeente Losser

Terug naar overzicht

Cultuurcoach

Floor Borghuis

Stichting Fundament

Stuur een mail

Bezoek de website

Beleidsadviseur

Farük Köklu

Gemeente Losser

Bezoek de website

Wethouder

Jimme Nordkamp

Gemeente Losser

Bezoek de website

Cultuur aan de Basis (CaB 2.0)

Totaal: 32571,–
100% van de scholen neemt deel aan deze regeling.

Uren cultuurcoach: 6 uur.

Staffel Plus iDe staffel is in deze berekening gebaseerd op de middelen en de intentie voor 16u cultuurcoach. Lees verder

Bijdrage per leerling totaal €

Bijdrage gemeente: € 3.95
Bijdrage school: € 15.20
Bijdrage provincie: € 6

Demografie

In de gemeente Losser zitten scholen:
12 scholen voor primair onderwijs
1 school voor speciaal onderwijs
1 school voor voortgezet onderwijs i In de berekening van de CaB gelden zijn de leerlingenaantallen van het voortgezet onderwijs buiten beschouwing gelaten.

Aantal leerlingen per type onderwijs

Primair 1690
Speciaal 25
Voortgezet 525
0
2000
4000
6000

Deelname Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

In totaal heeft van de scholen uit het primair onderwijs deelgenomen aan CmK. In het voortgezet onderwijs heeft 0% deelgenomen.

Klik voor de deelnemende scholen op de grafiek

Deelname CmK i De beleidsperiode van CmK-III loopt tot en met 2024.

CmK-I 100%
CmK-II 100%
CmK-III %
0%
25%
50%
75%
100%

Spoor 1

CmKIII (2021-2024)
CmKIII (2021-2024) Leerlijn(en) Aanbieder(s)
CmKII (2017-2020)
CmKII (2017-2020) Leerlijn(en) Aanbieder(s)
CmKI (2013-2016)
CmKI (2013-2016) Leerlijn(en) Aanbieder(s)

Spoor 2

Niet eerder deelgenomen

CmK-I

×

CmK-II

×

CmK-III

×