Gemeente Hof van Twente

Terug naar overzicht

Cultuurcoach

Karin Köster

Cubahof

Beleidsadviseur

Dagmar Keuken

Gemeente Hof van Twente

Wethouder

Harry Scholten

Gemeente Hof van Twente

Cultuur aan de Basis (CaB 2.0)

Totaal: 89076,–
100% van de scholen neemt deel aan deze regeling.

Uren cultuurcoach: 15 uur.

Staffel Premium iDe staffel is in deze berekening gebaseerd op de middelen en de intentie voor 16u cultuurcoach. Lees verder

Bijdrage per leerling totaal €

Bijdrage gemeente: € 17.18
Bijdrage school: € 18
Bijdrage provincie: € 7.5

Demografie

In de gemeente Hof van Twente zitten scholen:
17 scholen voor primair onderwijs
0 scholen voor speciaal onderwijs
2 scholen voor voortgezet onderwijs i In de berekening van de CaB gelden zijn de leerlingenaantallen van het voortgezet onderwijs buiten beschouwing gelaten.

Aantal leerlingen per type onderwijs

Primair 2532
Speciaal 0
Voortgezet 503
0
2000
4000
6000

Deelname Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

In totaal heeft van de scholen uit het primair onderwijs deelgenomen aan CmK. In het voortgezet onderwijs heeft 100% deelgenomen.

Klik voor de deelnemende scholen op de grafiek

Deelname CmK i De beleidsperiode van CmK-III loopt tot en met 2024.

CmK-I 100%
CmK-II 0%
CmK-III %
0%
25%
50%
75%
100%

Spoor 1

CmKIII (2021-2024)
CmKIII (2021-2024) Leerlijn(en) Aanbieder(s)
CmKII (2017-2020)
CmKII (2017-2020) Leerlijn(en) Aanbieder(s)
CmKI (2013-2016)
CmKI (2013-2016) Leerlijn(en) Aanbieder(s)

Spoor 2

Niet eerder deelgenomen

CmK-I

×

CmK-II

×

CmK-III

×