Dinkelland

Gemeente Dinkelland

Terug naar overzicht

Cultuurcoach

Nienke Wes

Oyfo

Wethouder

Benno Brand

Gemeente Dinkelland

Cultuur aan de Basis (CaB 2.0)

Totaal: 37802,–
100% van de scholen neemt deel aan deze regeling.

Staffel Plus iDe staffel is in deze berekening gebaseerd op de middelen en de intentie voor 16u cultuurcoach. Lees verder

Bijdrage per leerling totaal €

Bijdrage gemeente: € 12.12
Bijdrage school: € 7.50

Demografie

In de gemeente Dinkelland zitten scholen:
13 scholen voor primair onderwijs
0 scholen voor speciaal onderwijs
1 school voor voortgezet onderwijs i In de berekening van de CaB gelden zijn de leerlingenaantallen van het voortgezet onderwijs buiten beschouwing gelaten.

Aantal leerlingen per type onderwijs

Primair 1927
Speciaal 0
Voortgezet 265
0
2000
4000
6000

Deelname Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

In totaal heeft 100% van de scholen uit het primair onderwijs deelgenomen aan CmK. In het voortgezet onderwijs heeft 0% deelgenomen.

Klik voor de deelnemende scholen op de grafiek

Deelname CmK i De beleidsperiode van CmK-III loopt tot en met 2024.

CmK-I 100%
CmK-II 100%
CmK-III 31%
0%
25%
50%
75%
100%

Spoor 1

CmKI (2013-2016) Leerlijn(en) Aanbieder(s)
CmKII (2017-2020) Leerlijn(en) Aanbieder(s)
CmKIII (2021-2024) Leerlijn(en) Aanbieder(s)

Spoor 2

Niet eerder deelgenomen

CmK-I

×

CmK-II

×

CmK-III

×