Gemeente Tubbergen

Terug naar overzicht

Cultuurcoach

Loes Ritzen

TOF

Beleidsadviseur

Philipp Schoonderbeek, Anita Kroes & Fleur Mensink

Gemeente Tubbergen

Wethouder

Hilde Berning-Everlo

Gemeente Tubbergen

Cultuur aan de Basis (CaB 2.0)

Totaal: 44384,–
100% van de scholen neemt deel aan deze regeling.

Uren cultuurcoach: 8 uur.

Staffel Premium iDe staffel is in deze berekening gebaseerd op de middelen en de intentie voor 16u cultuurcoach. Lees verder

Bijdrage per leerling totaal €

Bijdrage gemeente: € 8.36
Bijdrage school: € 16.37
Bijdrage provincie: € 7.5

Demografie

In de gemeente Tubbergen zitten scholen:
9 scholen voor primair onderwijs
0 scholen voor speciaal onderwijs
1 school voor voortgezet onderwijs i In de berekening van de CaB gelden zijn de leerlingenaantallen van het voortgezet onderwijs buiten beschouwing gelaten.

Aantal leerlingen per type onderwijs

Primair 1795
Speciaal 0
Voortgezet 652
0
2000
4000
6000

Deelname Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

In totaal heeft van de scholen uit het primair onderwijs deelgenomen aan CmK. In het voortgezet onderwijs heeft 0% deelgenomen.

Klik voor de deelnemende scholen op de grafiek

Deelname CmK i De beleidsperiode van CmK-III loopt tot en met 2024.

CmK-I 11%
CmK-II 100%
CmK-III %
0%
25%
50%
75%
100%

Spoor 1

CmKIII (2021-2024)
CmKIII (2021-2024) Leerlijn(en) Aanbieder(s)
CmKII (2017-2020)
CmKII (2017-2020) Leerlijn(en) Aanbieder(s)
CmKI (2013-2016)
CmKI (2013-2016) Leerlijn(en) Aanbieder(s)

Spoor 2

Niet eerder deelgenomen

CmK-I

×

CmK-II

×

CmK-III

×