Gemeente Oldenzaal

Terug naar overzicht

Cultuurcoach

Hedwig de Bruijn

Ceppo

Beleidsadviseur

Nienke Swierstra

Gemeente Oldenzaal

Wethouder

Murat Yildirim

Gemeente Oldenzaal

Cultuur aan de Basis (CaB 2.0)

Totaal: 63225,–
100% van de scholen neemt deel aan deze regeling.

Uren cultuurcoach: 16 uur.

Staffel Premium iDe staffel is in deze berekening gebaseerd op de middelen en de intentie voor 16u cultuurcoach. Lees verder

Bijdrage per leerling totaal €

Bijdrage gemeente: € 7.50
Bijdrage school: € 15
Bijdrage provincie: € 7.50

Demografie

In de gemeente Oldenzaal zitten scholen:
10 scholen voor primair onderwijs
1 school voor speciaal onderwijs
4 scholen voor voortgezet onderwijs i In de berekening van de CaB gelden zijn de leerlingenaantallen van het voortgezet onderwijs buiten beschouwing gelaten.

Aantal leerlingen per type onderwijs

Primair 2568
Speciaal 242
Voortgezet 3835
0
2000
4000
6000

Deelname Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

In totaal heeft van de scholen uit het primair onderwijs deelgenomen aan CmK. In het voortgezet onderwijs heeft 25% deelgenomen.

Klik voor de deelnemende scholen op de grafiek

Deelname CmK i De beleidsperiode van CmK-III loopt tot en met 2024.

CmK-I 100%
CmK-II 100%
CmK-III %
0%
25%
50%
75%
100%

Spoor 1

CmKIII (2021-2024)
CmKIII (2021-2024) Leerlijn(en) Aanbieder(s)
CmKII (2017-2020)
CmKII (2017-2020) Leerlijn(en) Aanbieder(s)
CmKI (2013-2016)
CmKI (2013-2016) Leerlijn(en) Aanbieder(s)

Spoor 2

Niet eerder deelgenomen

CmK-I

×

CmK-II

×

CmK-III

×