Veel gestelde vragen CmK

Hier vind je antwoorden op veel gestelde vragen over het verdere verloop van jouw CmK-project.

Ik heb mijn 'startbewijs' gekregen, wat moet ik nu doen?

Alle cultuuraanbieders krijgen van ons de gegevens van de scholen om contact op te nemen met jullie om samen tot een planning te komen.

Wellicht zijn jullie daar al samen mee begonnen; wellicht wacht je nu af op dat telefoontje. Schroom niet om zelf contact op te nemen; aan het begin van het schooljaar is er bij de aanbieders natuurlijk meer ruimte in het programma dan halverwege. Via Cultuuraanbod in Overijssel kun je de contactgegevens van de aanbieders vinden, mocht jezelf al actie willen ondernemen.

Van de voorstellingen krijg je na de zomer bericht. Mocht je zelf al actie willen ondernemen voor het inplannen van een museumbezoek of een voorstelling als deze nog ingepland moet worden dan staat je dat natuurlijk vrij.

Heb je busvervoer nodig voor het bezoeken van een voorstelling? Organiseer dit dan op tijd, dat voorkomt vervelende verrassingen.

Hoe werkt de tegemoetkoming voor het busvervoer?

Jullie school heeft aangegeven gebruik te willen maken van de regeling voor busvervoer.

Stappen:

  1. Jullie leggen zelf tijdig contact met een busmaatschappij en boeken de bus.
  2. Jullie dragen zelf zorg voor betaling.
  3. Na betaling sturen jullie de factuur en een bewijs van betaling naar cultuureducatie@rijnbrink.nl  onder vermelding van Projectnummer 8117 –  Bijdrage Vervoer CaB, met daarbij de betaalgegevens waar de tegemoetkoming van €600,- naar toe mag worden overgemaakt.
  4. Rijnbrink draagt zorg voor betaling binnen dertig dagen.

 

Ik moet bijbetalen op mijn voucher, hoe doe ik dat?

De aanbieder die het grootste gedeelte van je voucher gebruikt is verantwoordelijk voor het versturen van een factuur naar jouw school; na levering van diensten.

De aanbieders die dit zijn worden hierover door ons geïnformeerd en zijn op de hoogte van deze manier van werken.

 

Wat is Moneva? En hoe werkt dit?

Elk CmK-project wordt gemonitord en geëvalueerd (Moneva). Dit wordt uitgevoerd door José Gieskes van AdGies en zal mondeling of schriftelijk plaatsvinden. José Gieskes zal hiervoor in de loop van schooljaar 2023-2024 contact met jullie opnemen. Daarnaast wordt aan het eind van elk project om een evaluatie gevraagd, waarvoor jullie te zijner tijd een format ontvangen dat ingevuld kan worden.

 

Hoe gaat het met de betaling van de aanbieders?

Rijnbrink draagt zorg voor de betaling aan de aanbieders. Op basis van planningen die we ontvangen van de aanbieders en monitoring en evaluatie die er plaats vinden dragen wij zorg voor uitbetaling.

Ik kom in de krant met ons project! (publicaties)

Tof! Houd er rekening mee dat je bij publicaties over CmK-projecten gebruik maakt van de volgende logo’s.

Gebruik een logo van het Fonds voor Cultuurparticipatie; daarnaast hebben zij ook een apart logo voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

Een logo van de Provincie Overijssel.

En ook het logo van Rijnbrink Cultuureducatie mag natuurlijk niet ontbreken.

Kunnen jullie niet regelen dat we in de krant komen? (beeldmateriaal)

We zijn gek op goede verslaglegging van de CmK-projecten. Goed beeldmateriaal speelt daar een belangrijke rol bij.

Wanneer de samenwerking met een kunstenaar tot iets erg bijzonders leidt dan horen we dat graag! Wellicht kunnen we dan helpen om jullie succesverhaal verder te dragen buiten de schoolmuren.

Neem in dat geval contact op via cultuureducatie@rijnbrink.nl; we komen graag eens kijken!

Ik wil meedoen, maar heb me nog niet ingeschreven.

Nieuwe ronde; nieuwe kansen! Vanaf 1 april kun je je weer inschrijven voor het nieuwe schooljaar. Lees hier hoe dat in z’n werk gaat.