Inschrijving CmK-III: rol van de cultuurcoach

CmK III – hoe helpt de cultuurcoach scholen verder?

Scholen kunnen zich vanaf 3 april weer inschrijven voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK-III). We hebben gemerkt dat scholen op specifieke momenten in het inschrijfproces soms extra begeleiding nodig hebben. Wij hopen dat jij als Cultuurcoach deze begeleiding wil bieden.

Inschrijfproces

Hieronder staan de stappen die een school volgens ons zou moeten zetten om mee te doen met CmK-III en hoe jij als cultuurcoach de scholen kunt helpen.

Voor jouw ondersteuning vergoeden wij €300,- per ingeschreven school. Stuur in juli jouw totaalfactuur naar Rijnbrink. Dan betalen wij je binnen twee weken uit.

Maart: selectie CmK aanbod 2023-2024

Het CmK aanbod (leerlijnen en voorstellingen) voor schooljaar 2023-2024 vind je op onze website.

Wat vragen we van jou?

 • De CmK-mailing die je van Rijnbrink hebt ontvangen doorsturen naar de ICC’ers of directies van de scholen. (Tenzij je hebt aangegeven dat je liever wilt dat Rijnbrink dit doet.)
 • Inhoudelijk meedenken met scholen die zich willen inschrijven voor CmK.
  Welke wensen heeft een school? Wat wil een school graag leren? Wat wil een school de leerlingen aanbieden? En hoe wil een school zich (door)ontwikkelen?

 

April/Mei: Inschrijven voor CmK

Op 3 april 2024 opent de inschrijving voor het schooljaar 2023-2024.

Wat vragen we van jou?

 • Reminders die je ontvangt vanuit Rijnbrink doorsturen naar de ICC’ers en schooldirecteuren. (Tenzij je hebt aangegeven dat je liever wilt dat Rijnbrink dit doet.)
 • Scholen inhoudelijk begeleiden bij het inschrijven. Scholen helpen om contact op te nemen met één of meerdere aanbieders om zo tot de juiste keuze te komen.
  Kiest de school voor aanbod dat bij zijn verwachtingen past? Is de school zich bewust van de tijdsinvestering die wordt gevraagd? Is de school op de hoogte van de mogelijke kosten die deelname aan CmK met zich mee kan brengen als ze meer besteden dan de voucherwaarde? Weten scholen dat ze volgend schooljaar (2023-2024) moeten starten en dat een project door mag lopen tot eind december 2024? Weten scholen dat Rijnbrink ze na hun inschrijving benadert met informatie over de moneva en over het regelen van het busvervoer?
Juni: verzameling van inschrijvingen

Wij verzamelen de inschrijven, en maken daarvan een overzicht.

Wat vragen we van jou?

 • Controleren of je contact hebt gehad met elke school in het overzicht van de scholen die zich in jouw gemeente voor CmK hebben ingeschreven. Wij sturen je dit overzicht.
 • Checken of scholen die zich zelfstandig hebben ingeschreven nog extra hulp of informatie nodig hebben. (Als je liever wilt dat een Rijnbrinkadviseur contact opneemt met deze scholen dan kun je dit bij de Rijnbrinkadviseur van jouw gemeente aangeven.)
 • De scholen eraan herinneren om tot een planning te komen met de aanbieders van hun keuze. Voor deze planning gebruiken scholen het format dat ze van Rijnbrink ontvangen. Scholen mailen hun planning naar Rijnbrink via cultuureducatie@rijnbrink.nl.
Juli: Verzamelen van 'uitlopers' en bevestiging honorering

In juli maken wij alle inschrijvingen definitief en kennen we de CmK-cultuurbudgetten voor 2023-2024 toe.

Wat vragen we van jou?

 • Scholen helpen om hun inschrijving compleet te maken, als die dat nog niet is.
 • Wij communiceren met scholen waarvan de inschrijving incompleet blijkt.
 • We laten jou ook weten welke stappen een school nog moet zetten om de inschrijving compleet te maken.
 • Je krijgt per mail een overzicht van alle gehonoreerde scholen en hun CmK-projecten die in schooljaar 2023-2024 zullen starten.
September 2023 tot aan de afronding van het CmK-traject

Vanaf september 2023 start de uitvoering van de CmK-trajecten en bezoeken scholen theaters of musea.

Wat vragen we van jou?

 • Je bent de schakel tussen aanbieders en scholen, mochten er tijdens het proces onverhoopt problemen ontstaan.
 • Je bent contactpersoon voor de monitoring en evaluatie én de adviseur vanuit Rijnbrink.