Bestuurlijk kader | Provincie, gemeenten of fondsen

Nieuw financieringsmodel BKCO

In gesprek met beleidsadviseur Willem van Bruggen over het nieuwe financieringsmodel BKCO.

Waarom investeert de provincie Overijssel al een aantal jaren met gemeenten in goed cultuuronderwijs?

De provincie Overijssel investeert al een aantal jaren in cultuuronderwijs. Dit doen we omdat we cultuuronderwijs belangrijk vinden voor de ontwikkeling van kinderen en zien dat het niet op elke school vanzelfsprekend is dat er goed cultuuronderwijs wordt gegeven. De provincie wil bereiken dat alle leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs toegang hebben tot cultuur- en muziekonderwijs. Wij vinden dat van belang omdat cultuuronderwijs: plezier geeft, kennis geeft over kunst en erfgoed, creativiteit ontwikkelt en van betekenis is voor goed/beter leren rekenen en schrijven.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan, want…

 • Alle gemeenten in Overijssel doen mee aan onze regeling Cultuur aan de Basis, waarin € 3,00 per leerling beschikbaar wordt gesteld.
 • Ook doen we mee aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit en bereiken daarmee meer dan 200 scholen in Overijssel. Deze scholen doen mee aan cultuurprojecten op maat, ontwikkelen leerlijnen en werken samen met culturele organisaties.
 • In gemeenten zijn werkgroepen/platforms waarin scholen en culturele instellingen op lokaal niveau samen beslissen hoe het CE programma eruit komt te zien.
 • Leerkrachten op scholen worden door onze steuninstelling Rijnbrink opgeleid tot interne cultuurcoordinator.

Conclusie: cultuuronderwijs is geen onontgonnen terrein is. Er gebeurt veel en scholen en gemeenten zijn heel goed bezig!

Ondanks de stevige infrastructuur, merkten onze partners, scholen en gemeenten in 2018 op, dat:

 • Niet alle scholen de weg weten te vinden naar de middelen om cultuuronderwijs aan te bieden
 • Schoolbesturen speelden geen rol in afspraken over cultuuronderwijs
 • Scholen teleurgesteld en impulsmoe werden van alle verschillende subsidieregelingen.
 • Gemeenten en scholen graag voor langere tijd afspraken maken met elkaar en met de provincie.

Met andere woorden:  Het kon beter!

En dat beter willen doen, hebben we in 2019 vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, met de titel ‘Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs Overijssel’. De provincie Overijssel heeft in 2019 met 19 gemeenten en 34 schoolbesturen afspraken gemaakt over cultuuronderwijs. Dat we er geld, tijd en middelen in gaan investeren, dat we aandacht geven aan goed cultuuronderwijs. Met als doel cultuuronderwijs een vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn van ons onderwijs.

Waarom we ons provinciale cultuuronderwijs beleid voor de komende jaren veranderen?

Het Bestuurlijk Kader is precies de reden waarom we onze huidige regeling gaan veranderen. We hebben nagedacht hoe we zo goed mogelijk invulling kunnen geven aan de afspraken die we hebben gemaakt. Wat we beter willen organiseren is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen, gemeente en provincie voor het cultuuronderwijs. De komende jaren wil de provincie de ondersteuning voor het cultuuronderwijs goed regelen, zodat we samen het niveau van goede bedoelingen van enthousiaste docenten, directeuren en cultuuraanbieders op een hoger plan tillen.

Om cultuuronderwijs structureel te maken, is het belangrijk dat scholen, gemeenten en provincie samen het cultuuronderwijs financieren. Daarom gaan we voor de periode 2021-2024 werken met een nieuw financieringsmodel waarin we samen investeren in goed cultuuronderwijs voor de kinderen in Overijssel.

Hoe ziet het nieuwe financieringsmodel eruit?

In de nieuwe regeling is het uitgangspunt dat provincie, scholen en gemeenten samen middelen inleggen voor cultuuronderwijs. Het nieuwe model ziet er als volgt uit:

 • Gemeenten en scholen maken afhankelijk van de middelen die zij beschikbaar hebben, een keuze voor een van de staffels. Naarmate scholen en gemeente meer middelen inleggen, legt de provincie een groter bedrag bij, dat kan oplopen tot € 7,50 per leerling. Met middelen kun je dus meer middelen maken! Per leerling kan het bedrag oplopen tot € 30,-
 • De eerste staffel, de instap, is voor gemeenten en scholen die nu nog niets tot weinig bijdragen en is tijdelijk, voor 1 jaar. Scholen dragen tenminste €7,50 bij, gemeenten dragen geen middelen of minder dan €2,50 bij. De provincie doet in dat geval een bijdrage van € 2,00. Deze staffel is tijdelijk voor gemeenten/scholen die nog onvoldoende bedragen inleggen, en voorbereidingen moeten treffen om in 1 van de andere staffels te vallen. Zij hebben daar een jaar de tijd voor
 • De tweede staffel, de basis, is bedoeld voor gemeenten en scholen die een minimumbedrag bedrag beschikbaar te stellen: scholen tenminste €7,50 en gemeenten vanaf €2,50. De provincie doet dan een bedrag van € 4,00 per leerling.
 • De derde staffel, de plus variant, is bedoeld voor gemeenten en scholen waarvoor geldt dat scholen €7,50 inleggen en gemeenten een bedrag tussen €2,50 en €7,50. De provincie legt dan een bedrag bij van € 6,00.
 • De laatste staffel, de premium, geldt voor scholen die €15,00 inleggen en gemeenten die een bedrag vanaf €7,50 beschikbaar stellen. Dan legt de provincie ook €7,50 bij.

Kortom: met deze nieuwe opzet bieden we perspectief: scholen en gemeenten die nu nog geen middelen beschikbaar stellen, worden gestimuleerd elkaar op te zoeken en na te denken of ze gebruik willen maken van dit voorstel. Gemeenten en scholen die al wel middelen beschikbaar stellen, worden wellicht uitgedaagd om meer middelen in te leggen om daarvoor navenant te worden beloond met een provinciale bijdrage.

En dan een aanvullende factor van belang!

De coördinator/combinatiefunctionaris cultuur is onmisbaar voor scholen. Zij ontzorgen de scholen en geven cultuuronderwijs een goede plek binnen het curriculum. In de nieuwe subsidieregeling cultuuronderwijs stellen we dan ook als voorwaarde dat er een (bovenschoolse) coördinator/combinatiefunctionaris cultuur voor tenminste 16 uur per week wordt aangesteld. De provincie geeft gemeente en scholen de tijd tot 2024 om dit te organiseren en te regelen dat er een (bovenschoolse) coördinator/combinatiefunctionaris cultuur voor tenminste 16 uur is aangesteld.

Hoe verder?

 • Gemeenten kunnen aanvragen voor deze regeling indienen vanaf 3 januari 2021 t/m begin april 2021.
 • Voor de uitvoering van de nieuwe regeling is voor alle gemeenten een bedrag gereserveerd.
 • Rijnbrink staat klaar om gemeenten en scholen te helpen bij de aanvraag.
Cultuuronderwijs Overijssel
is een initiatief van
Rijnbrink Provincie Overijssel