Opening Lab Natuur & Cultuur op de Hoeksteen in Hasselt

Cultuur is datgene wat mensen maken, zowel in materialen, kunstwerken als in wat we bedenken en doen. Hoe mooi is het wanneer een school dan de natuur en cultuur samenbrengt in thematisch werken. Doe dat niet voor het geld wat je binnen kunt halen, niet voor de onderwijsinspectie maar voor de kinderen. De kinderen die in het onderwijs geholpen worden om wortels te krijgen in hun bestaan en zo in de breedte ontwikkelen.Zorg dat je als team elkaar helpt en ondersteunt om zo ook als team te wortelen.  Wortels die niet zichtbaar zijn maar toch de boom overeind houden. En dat is nodig als het stormt; in leven van leerkrachten maar ook in het leven van kinderen.’ 

Met deze verbindende woorden benadrukte Wethouder Cultuur van Zwartewaterland Jan van der Poel het belang van cultuur- en natuuronderwijs. Hij had zich goed verdiept in het Lab en welke mogelijkheden dat onderzoek voor onderwijsvernieuwing kan betekenen. Het convenant van het Lab Natuur & Cultuur werd afgelopen 15 april 2024 ondertekend met een ludieke openingshandeling van in klei gedrukte voorwerpen in het bijzijn van het hele team en directeur Harmke Withaar. Daarmee werd het Lab tijdens deze teamdag officieel ‘geopend’. De Hoeksteen in Hasselt gaat van start met hun lab!

Rijnbrink staat aan de wieg staat van het Lab concept. Cultuureducatie biedt kansen voor onderwijsvernieuwing. Dit doen we op verschillende manieren. De Rijnbrink Labs is er daar één van. Vanuit de landelijke CmK regeling faciliteert Rijnbrink een aantal Labs. Een Lab geeft scholen en cultuuraanbieders de gelegenheid om nieuwe kennis en ervaringen op te doen die zij kunnen toepassen in hun dagelijkse onderwijspraktijk binnen cultuureducatie. In de Labs kunnen scholen hun eigen onderzoeksvraag vormgeven en onderzoeken.

 

Op de Hoeksteen in Hasselt kon daardoor een Lab starten met de onderzoeksvraag:

Hoe kunnen wij natuur en cultuur samen beter integreren in ons thematisch onderwijs?

Voor het lab Natuur en Cultuur op de Hoeksteen in Hasselt is een labteam opgetuigd vol met verschillende expertises. IVN natuurexpert Jaap Kaspers, cultuurexpert Peter Plaatsman van Xplosief, de locatie coördinator Minke Rorije en leerkracht Gabrielle Medendorp gaan aan de slag met de onderzoeksvraag. Ook worden op de nodige momenten externe experts ingezet om het lab team van kennis voorzien. Het team wordt begeleid door Sanne Verdult, labcoach van Rijnbrink. Zij coördineert  het proces en de voortgang van het lab conform de afspraken in het convenant.

Na de ondertekening van het convenant, werd de opgedane kennis de afgelopen tijd  gedeeld met de rest van de collega’s (leerkrachten). Daarnaast werd het team van collega’s uitgedaagd om zelf te ervaren wat er gebeurt wanneer natuureducatie en cultuureducatie geïntegreerd worden door samen te werken aan  een ‘wicked art assigment’ in 3-D en fotografie.Ook onderzochten zij onder leiding van Danielle Bouwmeester hoe zij in dans, of beweging, via een procesgerichte aanpak, met simpele opdrachten leerlingen in hun eigen verbeeldingskracht kunnen krijgen, met hun lijf als instrument.

Het Lab zal een jaar duren. De resultaten uit het onderzoek zijn bedoeld voor kennisdeling

Meer weten over Labs?

Bekijk het hier!