Invent2gether: Extra impuls cultuureducatie

Cultuur is voor iedereen. Dat is makkelijk gezegd. Toch blijkt uit onderzoek dat leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs minder makkelijk toegang hebben tot cultuur(educatie). Daarin wil de provincie Overijssel nu verandering brengen met een extra impuls voor cultuureducatie in het speciaal basisonderwijs , speciaal onderwijs , voortgezet speciaal onderwijs  en praktijkonderwijs genaamd ‘Invent2gether’. Bekijk hier de regeling Invent2gether. 

De Provincie Overijssel en de vijf Overijsselse CmK-penvoerders stimuleren met  ‘Invent2gether’ aanbieders van cultuureducatie en scholen in co-creatie aanbod te ontwikkelen en uit te voeren, met als doel leerlingen aanbod te laten meemaken dat helemaal op hun lijf is geschreven. Doe jij ook mee? Meld je dan nu aan voor 1 juni 2023!