Aftrap Invent2gether

Cultuur is voor iedereen!

Dat is makkelijk gezegd. Uit onderzoek blijkt namelijk dat leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs minder makkelijk toegang hebben tot cultuur(educatie). Daarin wil de provincie Overijssel nu verandering brengen met een extra impuls voor cultuureducatie in het speciaal basisonderwijs , speciaal onderwijs , voortgezet speciaal onderwijs  en praktijkonderwijs genaamd ‘Invent2gether’. Bekijk hier de regeling. 

De Provincie Overijssel en de vijf Overijsselse CmK-penvoerders stimuleren met  ‘Invent2gether’ aanbieders van cultuureducatie en scholen in co-creatie aanbod te ontwikkelen en uit te voeren, met als doel leerlingen aanbod te laten meemaken dat helemaal op hun lijf is geschreven.

Aftrap

Daarom trapten we vorige week Invent2gether af! Samen gaan we voor cultuureducatie voor elke leerling in Overijssel. Tijdens de aftrap maakten scholen kennis met de cultuuraanbieders. Na een gezamenlijke  opening gingen de deelnemers hun eerste training in.

Gezamenlijk doel

Het volledige traject bestaat uit een combinatie van trainingen, coachingsessies, ontwikkel- en themabijeenkomsten en het uitvoeren van een pilot met bijbehorende evaluaties. Aan het einde van het traject weten leraar en cultuuraanbieder hoe zij samen op de
leerlingen afgestemde cultuureducatielessen kunt (door)ontwikkelen, uitvoeren en/of organiseren vanuit een visie op cultuureducatie. Daarnaast leren ze samenwerken en gebruik te maken van elkaars expertise, met uiteindelijk meer zicht op manieren van implementatie en borging van aanbod in het cultuuronderwijs op school.

Benieuwd naar meer informatie of vragen? 

Karin Klomp

Karin Klomp

Adviseur Cultuureducatie

0612332641 karin.klomp@rijnbrink.nl