Cultuureducatie op maat in het (v)so

In opdracht van de Provincie Overijssel en Rijnbrink Cultuureducatie onderzocht Marianne Dom van ’t Spijker welke behoeften Overijsselse scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs hebben op het gebied van cultuuronderwijs. En ook hoe het hen lukt om die behoefte goed in te vullen.

Ben je benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek? Je leest de bevindingen in de brochure ‘Creativiteit gevraagd! Voorcultuureducatie op maat in het (v)so in Overijssel’.