TOF Onderwijs lanceert Cultuurrijk Leren Lab voor geïntegreerd cultuuronderwijs

Feestelijk nieuws! Afgelopen woensdag heeft bestuurder Bart Roumen de deelname van TOF Onderwijs aan het Cultuurrijk Leren Lab bekrachtigt. Hij deed dit door de ondertekening van een convenant.Onder begeleiding van Rijnbrink wordt binnen het lab een jaar lang onderzocht hoe het bestaande cultuurprogramma een geïntegreerd onderdeel van het reguliere onderwijs op negen TOF scholen kan worden.Het lab is een actieve stap naar een toekomst waarin kunst en cultuur onmisbare elementen zijn in het leerproces van de leerlingen. Hilde Berning-Everlo, wethouder van cultuur Gemeente Tubbergen, verzorgde de opening bij deze ondertekening.

Cultuuronderwijs is belangrijk
TOF Onderwijs gaat onderzoeken hoe cultuuronderwijs te integreren in het reguliere onderwijs. In plaats van cultuureducatie te beschouwen als een op zichzelf staand vak, gaan de interne cultuurcoördinatoren (ICC’ers) binnen de school actief onderzoeken wat er nodig is om taken te verlichten en cultuureducatie zo te positioneren dat leerlingen gedurende de volledige acht schooljaren alle disciplines binnen kunst en cultuur doorlopen. Cultuureducatie mag niet aan de zijlijn blijven staan. Het is belangrijk dat leerlingen volledige toegang krijgen tot alle creatieve mogelijkheden, omdat dit bij kan dragen aan de algehele ontwikkeling van leerlingen.

De negen scholen verbonden aan TOF Onderwijs benadrukken de essentie van een actieve betrokkenheid van alle belanghebbenden, waaronder leerkrachten, ouders en leerlingen, in het streven naar een gedeeld besef dat cultuur niet slechts een extraatje is, maar toegevoegde waarde vormt.

Samen op ontdekkingstocht!
Een essentieel aspect van het Cultuurrijk Leren Lab is de vrijheid binnen het proces. TOF onderwijs wordt hierin bijgestaan door een labcoach van Rijnbrink. Doordat het uiteindelijke resultaat niet vooraf bepaald wordt, is het leerproces flexibel. Er kan zo worden ingespeeld op de ontdekkingen en inzichten die tijdens het onderzoek naar voren komen. Het idee hierachter is dat leren niet enkel een vaststaand doel nastreeft, maar eerder een dynamisch proces is van ontdekking, bijsturing en groei.

Financiering vanuit regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)
Vanuit de landelijke CmK-regeling faciliteert Rijnbrink een aantal labs zoals deze op de scholen van TOF Onderwijs. Een lab geeft scholen en cultuuraanbieders de gelegenheid om nieuwe kennis en ervaringen op te doen die zij kunnen toepassen in hun dagelijkse onderwijspraktijk binnen cultuureducatie. De afgelopen maanden nam basisschool De Groen uit Dedemsvaart al deel aan een proeflab. De komende tijd gaan vijf Rijnbrink-labs draaien, waaronder drie scholenlabs en twee labs vanuit structureel gesubsidieerde instellingen in Overijssel (OBI), namelijk Theater Sonnevanck en Tetem. Meer informatie over de labs hier te vinden.

Vragen over de labs?

Karin Klomp

Karin Klomp

Adviseur Cultuureducatie

0612332641 karin.klomp@rijnbrink.nl