MAAKTAAL brengt kunst, filosofie en taal naar de basisschool

Nieuw taalonderwijs ontplooit zich op Daltonschool Reggewinde. Op initiatief van Rijnbrink onderzoekt een team van kunstvakdocenten, kinderfilosofen en leerkrachten op welke vernieuwende wijze taalonderwijs vorm kan krijgen. Taalontwikkeling en cultuureducatie komen samen! Projectleider Lianne Tijhaar presenteerde gisteren de eerste resultaten in het Huis voor Cultuur en Bestuur te Nijverdal.

Fotografie: Lennert Bijl

Taal in beweging

Elke woensdag staat in het teken van Maaktaal op Daltonschool Reggewinde, waar alle kinderen van groep 1 tot en met 8 kunst- en filosofieles krijgen. “Taalonderwijs is zoveel meer dan foutloos leren spellen”, benadrukt Tijhaar. “Soms hebben kinderen ervaringen waarvoor nog geen woorden bestaan. Filosofen en kunstenaars kunnen dan uitkomst bieden. Zij kunnen onze taal openbreken en nieuwe verbindingen leggen.”

Taal opent je wereld 

De kunstvakdocenten zijn afkomstig uit disciplines zoals dans, theater, grafisch ontwerp en muziek. De lessen, georganiseerd rond de schoolbrede thema’s natuur, gevoelens en tijd, worden ondersteund door jeugdliteratuur geselecteerd door de bibliotheek en jeugdfilms van Filmhub Oost. “We zijn deze maand gestart met het thema ‘gevoelens'”, aldus Tijhaar. Tijdens een theatrale opening maakten de leerlingen kennis met een robot die geen emoties heeft. “De kinderen worden aangemoedigd om na te denken over filosofische vragen: kun je emoties aanleren? Kan een robot denken?”

Volgens Tijhaar speelt taal een cruciale rol in het begrijpen van emoties. “Als je meer woorden heb dan ‘leuk’ en ‘stom’ om je gevoelens te beschrijven, dan word je innerlijke belevingswereld ook écht groter. Ook lichaamstaal en beeldtaal kunnen hierbij helpen.

Cultuureducatie verankerd in onderwijs

Na elke woensdag evalueren kunstvakdocenten, kinderfilosofen en leerkrachten gezamenlijk de dag. “Voor kunstvakdocenten is dit een bijzondere ervaring,” merkt Merel ten Elzen op, teamleider Cultuureducatie bij Rijnbrink. Bij Maaktaal hebben zowel leerkrachten als kunstvakdocenten de gelegenheid om van elkaar te leren en elkaars lessen te observeren. Leerkrachten lezen voor uit boeken die aansluiten bij de lessen van de kunstvakdocenten, en kunstvakdocenten blijven langdurig verbonden aan de school. Zo wordt cultuureducatie verankerd in de schoolcultuur, wat veel meer oplevert dan een kortstondige workshop.”

Kijk voor meer informatie op www.maaktaal.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten over dit initiatief van Rijnbrink?

Merel ten Elzen

Merel ten Elzen

Teamleider Cultuureducatie / Programmalijncoördinator

0623734798 merel.tenelzen@rijnbrink.nl