Maakcultuur in het SO

Om dingen zelf te maken met behulp van technologie, maakt het niet uit waar je vandaan komt, of je een opleiding hebt gevolgd of op welke school je gaat. MaakCultuur is voor iedereen, zo de theorie. Maar hoe zit dit in de werkelijkheid? Onder begeleiding van Rijnbrink wordt onderzocht hoe MaakCultuur in het Speciaal Onderwijs goed kan landen. En hoe de didaktiek aangepast kan worden MaakLab een succesvolle ervaring van de leerlingen te laten worden.

In dit MaakLab wordt onderzocht hoe MaakCultuur een vaste plek in het speciaal onderwijs kan krijgen om de scholieren een kans te geven hun creatieve, sociale, culturele, digitale en technologische vermogens te laten ontwikkelen. Het doel is om aannames te testen en veilige en duurzame werk- en leerprocessen te ontwikkelen.

Dit is alleen mogelijk door uitwisseling en gelijkwaardige samenwerking met de leerkrachten, kinderen en docenten van het MaakLab van Tetem. Door de lessen en labmomenten zorgvuldig te observeren en hierop te reflecteren met onderwijsprofessionals, wordt in verschillende fasen de basis hiervoor gelegd en wordt de effectiviteit van de ontwikkelde methodes getest door opeenvolgende pilots met nieuwe leermomenten.

De eerste fase is ondertussen afgerond. Op Basisschool Het Mozaïek in Almelo hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 enthousiast deelgenomen aan de eerste pilot. In voorbereidende lessen hebben zij over maatschappelijke uitdagingen nagedacht en een concept ontwikkelt om deze aan te pakken. Na een ontwerpfase hebben de scholieren het mobiele MaakLab van Tetem op hun school bezocht en hebben verschillende technieken leren kennen: lasersnijden, 3D-printen en 3D-pennen, borduren met een machine en piepschuim snijden voor het maken van snelle prototypes.

Nu worden de ervaringen verwerkt, het lesmateriaal aangepast en de volgende school staat al in de coulissen te wachten om de kinderen en het Lab-Team van nieuwe ervaringen te voorzien.