Invent2gether: Versterking van Cultureel Onderwijs in Overijsselse Scholen

Met als doel cultuur toegankelijk te maken voor alle leerlingen, heeft de provincie Overijssel het initiatief ‘Invent2gether’ gelanceerd. Dit initiatief richt zich op het versterken van cultureel onderwijs in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Het doel is om op maat gemaakte culturele ervaringen te bieden aan alle leerlingen, in samenwerking met scholen en culturele aanbieders.

In samenwerking met Kunstcircuit Deventer, Stadkamer Zwolle, Cultuurwijs Hengelo en Cultuureducatie Enschede is de provincie dit schooljaar gestart met dit streven. Deelnemende scholen en culturele aanbieders hebben trainingen en bijeenkomsten gevolgd om zich voor te bereiden op de lancering van hun pilots. Deze pilots zullen onderzoeken op welke manier kunst en cultuur geïntegreerd kunnen worden in het onderwijs, met als uiteindelijk doel leerlingen ervaringen te bieden die aansluiten bij hun behoeften.

De recente inspanningen werden gemarkeerd door een bijeenkomst afgelopen woensdag voordat de pilots van start gaan. De avond diende als platform voor het delen van ervaringen, uitwisselen van lessen en verzamelen van ideeën. Daarnaast werd er gesproken over hoe de behaalde resultaten en ontwikkelde culturele aanbod duurzaam ingezet kunnen worden in het onderwijs.

Gevraagd naar de rol van trainingen en coaching binnen het programma en hun bijdrage aan de ontwikkeling van het aanbod, benadrukte trainer Karin Kotte het belang van gedeelde kennis die wordt opgedaan tijdens gezamenlijke trainingssessies. Deze sessies, gehouden voor de start van de pilots, hadden tot doel een gemeenschappelijke basis te leggen, waardoor effectieve samenwerking mogelijk werd. Karin merkte op: “Door samen workshops en trainingen bij te wonen, hopen we een gemeenschappelijke taal te creëren, wat een soepelere samenwerking bevordert.”

Het Invent2gether-initiatief belooft niet alleen cultureel onderwijs te verrijken, maar bevordert ook een sfeer van samenwerking en innovatie, wat resulteert in een levendig cultureel landschap in de onderwijsinstellingen van Overijssel.

Met de start van de pilots in het vooruitzicht, wensen we alle deelnemende scholen en culturele aanbieders veel succes en plezier in hun ontdekkingsreis!

De komende tijd zullen we een aantal scholen en culturele aanbieders gaan volgen in hun traject. We delen binnenkort graag met jullie een aantal bijzondere verhalen die de impact van Invent2gether laten zien.

Vragen of op zoek naar meer informatie?

Karin Klomp

Karin Klomp

Senior adviseur cultuureducatie

0612332641 karin.klomp@rijnbrink.nl