Een stevige plek voor cultuur in het onderwijs? Focus op de leerkracht!

Enkele maanden geleden kondigde Adviseur Jelle Verschuur zijn onderzoek aan naar de beweegredenen en houding van leerkrachten uit het basisonderwijs ten aanzien van cultuureducatie.

Na het analyseren van vele spreadsheets, het houden van vele interviews publiceert hij zijn bevindingen bij LKCA.

Lees het hele artikel hier.