Bestuurlijk kader | Cultuuraanbieder | Primair onderwijs | Provincie, gemeenten of fondsen | Speciaal onderwijs | Voorgezet onderwijs

Rijnbrink Cultuureducatie

Als team Cultuureducatie adviseren we scholen, gemeenten en cultuuraanbieders over subsidieregelingen. We coachen projectleiders van ‘cultuureducatie met kwaliteit’ en bieden scholing en deskundigheidsbevordering aan docenten. We delen kennis en versterken relaties, onder andere via de netwerken van ambtenaren en van combinatiefunctionarissen. We adviseren gemeente, lokale cultuureducatienetwerken, cultuuraanbieders en scholen over alles dat te maken heeft met de professionalisering van cultuureducatie, van beleid tot subsidieregelingen en alles wat daar tussen zit.

Wanneer ma, di, woe, do, vr
Tijd Start: 09:00 uur
Eind: 17:00 uur
Locatie Rijnbrink
Hunneperkade 70
7418 BT Deventer

Ook maken we de effecten van cultuureducatie zichtbaar. We staan open voor innovatie, doen onderzoek en houden ons bezig met de uitvoering van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in de 21 kleine gemeenten (alle gemeenten exclusief Zwolle, Deventer, Enschede en Hengelo).

Heb je een vraag of wil je eens kennismaken? Neem dan gerust contact met ons op!

Cultuuronderwijs Overijssel
is een initiatief van
Rijnbrink Provincie Overijssel