Resultaten in Cijfers

Voor de leerlingen in het werkgebied van Rijnbrink wordt er mede door de provincie Overijssel ingezet op cultuureducatie.

  • Met de regeling Cultuur aan de Basis 2.0 gaat er jaarlijks €1.225.165,- naar  cultuureducatie in Overijssel. De 61.866 leerlingen uit het primair onderwijs en het (voorgezet) speciaal onderwijs profiteren hiervan.
  • Met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is er in de periode 2013 – 2020  €3.781.224,- geïnvesteerd in cultuureducatie voor deze leerlingen.
  • Ook de 36.045 leerlingen op de 64 voorgezet onderwijs scholen kunnen sinds CmK-III deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit.

Meer weten? Klik dan op een van de gemeenten.

Kaart CBS
Cultuuronderwijs Overijssel
is een initiatief van
Rijnbrink Provincie Overijssel