Primair onderwijs | Speciaal onderwijs

Met de leerlingen naar Overijssels cultuuraanbod op professionele locaties!

Rijnbrink gaat de komende jaren, in het kader van de subsidieregeling CmK III, scholen uit het primair basisonderwijs (in de 21 kleine en middelgrote gemeenten uit Overijssel) de mogelijkheid geven om aanbod van de instellingen uit de Overijsselse Basisinfrastructuur (OBI) te bezoeken. In 2022/2023 bieden de volgende gezelschappen voorstellingen of tentoonstellingen aan: Museum De Fundatie, Theater Sonnevanck, De Nederlandse Reisopera, Phion, Rijksmuseum Twenthe, Tetem, Theater Gnaffel, Theatergroep De Jonge Honden en Jansen & de Boer. Niet alle OBI instellingen hebben ieder jaar voorstellingen of expositie voor het primair onderwijs beschikbaar. Het aanbod zal per jaar verschillen. Onderaan deze pagina kun je de informatie over het aanbod voor schooljaar 2022/2023 downloaden.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Door Rijnbrink Cultuureducatie
Publicatiedatum

Bijna alle instellingen maken voorstellingen en exposities die het meest tot hun recht komen als kinderen ze kunnen beleven in een professioneel theater of een museale setting. Als die theaters of locaties niet in de buurt liggen, kan busvervoer het makkelijker maken om er tóch naartoe te gaan.

Scholen kunnen een deel van hun CmK-voucher gebruiken voor de entreekosten van zo’n voorstelling of expositie. De provincie heeft daarnaast op jaarbasis een beperkt budget beschikbaar gesteld voor het vervoer van school ernaar toe. Wanneer scholen daar gebruik van wensen te maken kunnen zij eenmalig een tegemoetkoming in de vervoerskosten krijgen. Het busvervoer kan in samenspraak met de cultuurcoach worden georganiseerd.

De entreekosten staan vermeld per activiteit, net als het maximum aantal leerlingen dat de voorstelling of expositie kan bezoeken. Zo kun je berekenen hoeveel budget je nodig hebt uit de voucher. Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Het aantal scholen dat kan deelnemen is gelimiteerd.Je kunt je aanmelden via het inschrijfsysteem dat vanaf 18 mei beschikbaar is.  Geef zowel een eerste als een tweede keuze op. Op basis van het aantal aanmeldingen wordt door de instellingen een haalbare indeling gemaakt.

Busvervoer

Om het vervoer zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, kun je contact opnemen met een vervoerder uit de buurt. Hier tref je de gegevens:

Midden Overijssel/Salland

Kop van Overijssel/Zwolle

Twente

Documenten

pdf bestand

Aanbod voorstellingen/exposities

Instellingen Overijsselse Basisinfrastructuur

Download bestand

Cultuuronderwijs Overijssel
is een initiatief van
Rijnbrink Provincie Overijssel