Cultuuraanbieder | Primair onderwijs | Voorgezet onderwijs

Kennisdossiers

Rijnbrink Cultuureducatie werkt samen met diverse partners: waaronder scholen voor primair en voortgezet onderwijs in 21 gemeenten, culturele instellingen, musea, PABO’ s en ArtEZ. Door deze samenwerking ontstaan waardevolle inzichten, die onder meer gedeeld worden in kennisdossiers.

Door Rijnbrink Cultuureducatie
Publicatiedatum

In het kennisdossier ‘Borging van doorgaande leerlijnen in de context van Cultuureducatie met kwaliteit’ (te downloaden onderaan deze pagina), gaat José Gieskes in op borging van cultuureducatie. In kennisdossier ‘De zes niveaus van procesgericht onderwijs’ gaat Marian van Miert in op het Denkkader Procesgerichte didactiek, de basis voor cultuureducatie met kwaliteit van Karin Kotte. De komende tijd zullen we meer kennisdossiers uitbrengen en op deze website plaatsen. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Meriam De Kanter (Zie adviseurs).

Documenten

pdf bestand

Kennisdossier Borging van doorgaande leerlijnen

Kennisdossier Borging van doorgaande leerlijnen in de context van Cultuureducatie met Kwaliteit

Download bestand

Adviseurs

Jelle Verschuur

Adviseur cultuureducatie

0657421639 Jelle.verschuur@rijnbrink.nl

Adviseur voor: Gemeente Almelo, Hellendoorn, Losser, Olst-Wijhe, Raalte, Steenwijkerland, Twenterand & Wierden

Cultuuronderwijs Overijssel
is een initiatief van
Rijnbrink Provincie Overijssel