Bestuurlijk kader | Cultuuraanbieder | Primair onderwijs | Provincie, gemeenten of fondsen | Speciaal onderwijs | Voorgezet onderwijs

Filmeducatie: financieel overzicht

In dit overzicht is weergegeven welke financiële mogelijkheden er zijn voor Filmeducatie in het primair en voortgezet onderwijs.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Door Nicole ten Velde
Publicatiedatum

Documenten

pdf bestand

Filmeducatie: financieel overzicht

Bekostiging filmeducatie

Download bestand

Cultuuronderwijs Overijssel
is een initiatief van
Rijnbrink Provincie Overijssel