Provincie, gemeenten of fondsen

Canvas voor cultuurcoaches

Dit Canvas dient als hulpmiddel voor cultuurcoaches die behoefte hebben aan een format voor de gesprekken met de scholen. Het doel van het Canvas is om te inventariseren welke behoeften/wensen er bij de scholen zijn met betrekking tot cultuureducatie in het kader van CmK III. Bij het Canvas hoort een uitgebreide toelichting die je, evenals het Canvas zelf, onderaan deze pagina kunt downloaden.

Door Rijnbrink Cultuureducatie
Publicatiedatum

Documenten

pdf bestand

De cultuurcoach: rollen en competenties

Poster

Download bestand

pdf bestand

Toelichting op het Canvas

Voor cultuurcoaches

Download bestand

pdf bestand

Canvas cultuureducatie

Praatplaat voor cultuurcoaches

Download bestand

Cultuuronderwijs Overijssel
is een initiatief van
Rijnbrink Provincie Overijssel