Bestuurlijk kader | Primair onderwijs | Provincie, gemeenten of fondsen

Samenwerken aan goed cultuuronderwijs voor ieder kind

Cultuuronderwijs laat kinderen sprankelen. Ze ontdekken talenten, maken plezier en worden zelfbewuster. Daarom willen we in Overijssel dat ieder kind in aanraking komt met goed cultuuronderwijs. In maart 2019 ondertekenden 19 Overijsselse gemeenten en 34 schoolkoepels het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs.

Goed cultuuronderwijs levert een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van onze kinderen. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de condities waarin zij opgroeien en leren. Door gezamenlijk afspraken te maken over de plek van cultuur binnen het onderwijs, leggen we een solide basis voor cultuureducatie in Overijssel. De komende tijd staan lokale samenwerkingen tussen gemeenten, scholen, culturele instellingen, bedrijfsleven en ander organisaties centraal. Provincie Overijssel lanceerde op 3 december 2019 een nieuwe regeling. Hiermee kunnen gemeenten, die deelnemen aan het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs, een voucher aanvragen van maximaal € 7.500,- om de totstandkoming van een lokaal convenant voor cultuuronderwijs te ondersteunen.

Wil je als Overijsselse school(koepel) of gemeente ook aanhaken bij het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs? Neem dan contact op met Willem van Bruggen, beleidsadviseur provincie Overijssel.

Willem van Bruggen
Functie: Beleidsadviseur Cultuur provincie Overijssel
Tel: 038 4997556
Email: w.v.bruggen@overijssel.nl

Klankbordgroep Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs (BKCO)

De Klankbordgroep is een betrokken groep mensen die als klankbord fungeert voor het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs (BKCO). Deze groep kijkt mee, denkt mee en bespreekt de uitvoering van het BKCO met als doel om zowel lokaal als provinciaal draagvlak te creëren voor het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs Overijssel 2019-2026. Daarnaast houdt de Klankbordgroep de dialoog over cultuuronderwijs in Overijssel levendig en zijn de leden ambassadeur voor cultuuronderwijs in Overijssel. De groep vergadert minimaal 3x per jaar of zo vaak als nodig is.

Onderwerpen

Op de agenda staan onderwerpen als: het provinciale cultuureducatie beleid, het evaluatiekader BKCO, het nieuwe provinciale financieringsmodel en het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Onder de noemer “Cultuureducatie in de praktijk” komt tijdens elke vergadering een specifiek thema aan bod, zoals bijvoorbeeld speciaal onderwijs, ouderparticipatie of de uitwerking van het cultuureducatiebeleid binnen een bepaalde gemeente.

Subsidie om te komen tot een lokaal convenant cultuuronderwijs voor het primair onderwijs

Een lokaal convenant cultuuronderwijs is een overeenkomst waarin partijen voor meerdere jaren inhoudelijke en financiële afspraken hebben gemaakt. Het bevat een structurele samenwerkingsstructuur, afstemming en agendering. Het doel is het verankeren van cultuuronderwijs in het primair onderwijs. Hiervoor is een subsidieregeling beschikbaar.

De Klankbordgroep wordt inhoudelijk en administratief ondersteund door de Provincie en Rijnbrink.

Samenstelling

De klankbordgroep bestaat uit een voorzitter en 15 leden. Balans in de samenstelling van de Klankbordgroep is belangrijk. De groep is dan ook samengesteld met mensen die betrokken zijn bij cultuureducatie vanuit verschillende achtergronden.

Leden klankbordgroep BKCO

 

Eric Arends Directeur
St. Cyriacusschool Hoonhorst

Roel Strijker
Voormalig directeur basisonderwijs

Marjan Broekstra
Beleidsondersteuner bestuur De Mare (Salland)

Marianne Dom van ’t Spijker
Onderzoeker en leerkracht Speciaal Onderwijs

Jocelyn Bos
Leerkracht Vrije School Almelo

Lydia Roelofsen
Ouder ambassadeur voor Méér Muziek in de Klas, beeldend kunstenaar en docent beeldende vorming

Zwen Harbers
Ouder ambassadeur en bestuur Muziekvereniging KCMV Advendo Nijverdal

Nienke Swierstra
Beleidsambtenaar cultuur en erfgoedbeleid Oldenzaal

Kristina Odenhamn
Cultuurcoach Rijssen-Holten

Irene van der Vegte
Cultuurcoach Dalfsen

Karin Köster
Cultuurcoach Hof van Twente

Hedwig de Bruijn
Directeur Stichting Ceppo Oldenzaal

Willem van Bruggen
Beleidsadviseur cultuur provincie Overijssel

Meriam De Kanter
Senior adviseur cultuureducatie Rijnbrink

Astrid Vrolijk
Directeur/Bestuurder Stadkamer Zwolle

Hendrik Jan Houtsma
Voorzitter, Directeur/Bestuurder Quintus Kampen

Renée Nieuwenstein
Klankbordgroep ondersteuner

Meer weten?

Heb je vragen over de klankbordgroep of wil je in contact komen met een van de leden? Stuur dan een mail naar: renee.nieuwenstein@rijnbrink.nl.

Cultuuronderwijs Overijssel
is een initiatief van
Rijnbrink Provincie Overijssel